Tin đăng Tuyển sinh

Khóa học ứng dụng phần mềm Mastercam lập trình gia công phay CNC

Tuyển sinh
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MASTERCAM LẬP TRÌNH GIA CÔNG PHAY CNC   Mã số mô đun: MĐ06 Thời gian mô đun: 72...
staff1 staff1 | Hồ Chí Minh/ Quận 5
Đăng: 11 tháng trước
3000000